Involving the parents

With confidence, grateful parents and letters written by the kids I entered the airplane to go back home. During the last training day we talked with the parents and the management committee about the organisation of the project in the near future. How to continue and how to we keep the parents motivated?

Responsibility

The management commitee consists of parents and teachers. The four of them are responsible for coordinating the Lunch project. They will report needs and issues to Joram and me so we can assist them. Jacky advised us to show that we trust the parents, so we aim to give them responsibility. The parents know the local circumstances and the project better than anyone else, so who else can tell us what they need? Joram and I ensure that LFAC invests in long-term solutions that strengthen the school, we conduct evlaluations, ensure transparency and give advice.

Involving the parents

During my stay we focussed on involving the parents. This is important because the parents are part of the local community, they stay on the island whereas (head) teacher at Ugandan government school may be replaced to another school after a while. Glad they are motivated! A group of 20 parents worked actively to clear the garden during the past 3 weeks. They wants to come on Friday and Wednesday mornings in the future to maintain the school garden. The Big question however is: How to keep them motivated? A proper lunch for the children is the ultimate goal, but because parents often have a lot to worry about and they free up time to help the school, we tried to create additional incentives for them:

  • Parents receive porridge sugar and bread for breakfast after their work in the garden.

  • Parents helping in the garden do not have to pay for additional lunch fees. Parents who do not contribute physically to the garden contribute a small amount of money to maintain the lunch project.

  • Lunch for a Child only invests and helps the parents after positive evaluations. Joram pays regular (evaluation) visits to the school and checks the garden, the lunch and the tools etc. Every time after we donate materials or money for a guard we inform a parent, who observes whether this money is spent properly. In response to a positive evaluation, LFAC will invest further in improving food security at the school.

------------Ducth-------------

Met een gerust hart, dankbare woorden van de ouders en brieven van de kinderen stapte ik op het vliegtuig naar Nederland. Tijdens de laatste trainingsdag afgelopen maandag hebben we met de ouders en de managementcommissie gepraat over de organisatie van het project in de nabije toekomst. Hoe nu verder en hoe houden we de ouders betrokken? was de vraag.

Verantwoordelijkheid

De managementcommissie bestaat uit twee ouders en twee docenten om zo de school en de ouders te verbinden. Met z’n vieren zijn ze verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, samenstellen van het budget en rapportage van prestaties, problemen en oplossingen aan het bestuur/toezichthouders (Joram en ik). Op advies van Jackie is het belangrijk om de ouders vertrouwen te geven; dit doen we door ze de medeverantwoordelijkheid over de projectcoördinatie te geven. Zij zijn immers wekelijks met het project bezig en weten dus beter dan wie dan ook wat er nodig is. Joram en ik zorgen voor evaluaties en procedures die zorgen voor doorzichtigheid binnen het project en sturen actief bij waar dat nodig is.

De rol van de ouders

Tijdens mijn verblijf in Uganda hebben we gefocust op het enthousiasmeren en activeren van de ouders. Betrokken ouders kunnen dit project duurzaam houden. Bij Oegandese overheidsscholen is het namelijk zo dat de hoofddocenten en docenten nog wel eens overgeplaatst worden, terwijl ouders blijven. Gelukkig zijn ze enthousiast! Een trouwe groep van 20 ouders heeft sinds drie weken actief meegeholpen met het vrijmaken van het land en wil in de toekomst twee ochtenden per week, waarvan een uur met een groepje kinderen, komen helpen op het land van de school.

De hamvraag is ‘Hoe houden we ze zo gemotiveerd?’ Het is een bekend fenomeen bij ontwikkelingsprojecten dat bij niet voldoende management het enthousiasme later afzwakt. Goede lunch voor je kind is natuurlijk het doel, maar omdat ouders in ontwikkelingslanden vaak zoveel kopzorgen hebben, motiveren we ze ook op een andere manier:

  • We bieden ze porridge met suiker (een soort pap) en een broodje als ontbijt na het werk

  • Ouders die helpen op het land worden vrijgesteld van lunchgeld. Ouders die niet fysiek bijdragen aan het project wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd waarmee het lunchproject draaiende wordt gehouden.

  • Alleen bij een positieve evaluatie wordt er geïnvesteerd. Joram (en ik) doen regelmatige evaluatiebezoeken waarbij we vragen voor verantwoording van de uitgaven, waarbij we de gedoneerde materialen natellen, bepalen of het project goed gemanaged wordt en voldoende resultaat heeft. Elke keer als we materialen geven of het vooraf bepaalde bedrag geven voor een budgetpost informeren we een ouder in het geheim, die slechts toekijkt en ons later kan vertellen of het geld ook goed besteed wordt. De ouders zijn zich ervan bewust dat onvoldoende betrokkenheid en resultaat geen investeringen tot gevolg heeft en hebben zo een stok achter de deur om het project goed te managen.

Follow Us
  • Wix Facebook page
Recent Posts